Persbericht 17 september 2014

#Gemeente Nijmegen steunt Handflight NL

Het Handflight NL project dat onlangs aan de pers werd gepresenteerd op een persbijeenkomst bij Zelf Vliegen op Vliegveld Lelystad zal d.m.v. een subsidie worden ondersteund door de Gemeente Nijmegen. De hoogte van de subsidie bedraagt 5.000,-

Met Handflight NL, waarvan Robin Ammerlaan ambassadeur is, kunnen gehandicapten die hun benen niet kunnen gebruiken, op Vliegveld Malden bij de Nijmeegse Aeroclub leren zweefvliegen.

In omringende landen zijn er voor gehandicapte zweefvliegers al jaren Handflight zweef en motortoestellen.

Op 26 september vindt een speciale Handflight NL dag plaats op vliegveld Malden waar gehandicapten voor het eerst zelf kunnen Vliegen in 1 van de buitenlandse Handflight toestellen!

Aanmelden hiervoor kan via http://www.flightdeckbusinessclub.nl/handflightdag26september.html

Zodra het beoogde bedrag van 100.000 euro binnen is kan er in Nederland ook een vliegtuig worden aangeschaft voor deze gehandicapte vliegers.  In 2016 zullen er in Nijmegen z.g. Special Olympics voor mensen met een verstandelijk beperking worden georganiseerd. Het door de Gemeente gesubsidieerde zweefvliegtuig zal dan ook als side-event worden gebruikt om enkele Special Olympics sporters een vlucht aan te bieden.#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>